Tanie domki na wczasy

wczasy, wakacje, urlop

Biskupstwo w Kołobrzegu

16 July 2013r.

Bolesław Chrobry w 1000 r. założył biskupstwo w Kołobrzegu podległe metropolii w Gnieźnie. W XI w. powstawały silne, stopniowo uniezależniające się od Polski miasta: Szczecin, Stargard Szczeciński, Białogard, Wolin i Kołobrzeg. W Kołobrzegu miejscowa ludność powróciła do religii przedchrześcijańskiej. W XII w. nastąpiło umocnienie lokalnej władzy Gryfitów, którzy podporządkowywali sobie ośrodki miejskie, a ośrodkiem władzy uczynili Szczecin. Bolesław Krzywousty próbował się temu przeciwstawić i w XII w. zorganizował wyprawy wojenne, podporządkował środkową część Pomorza i tereny nadodrzańskie ze Szczecinem. Z jego inicjatywy w latach 1124-1125 z misją chrystianizacyjnąwyruszyłz Gniezna bp Otton z Bambergu, który w zbiorowych chrztach ochrzcił ponad 20 000 Pomorzan. Zburzyt wiele kącin słowiańskich, w ich miejscu wybudował kościoły. W 1140 r. powstało biskupstwo wolińskie. Po rozbiciu dzielnicowym Polski na tereny Pomorza Zachodniego napadały wojska ska francuskie i współdziałające z nimi wojska polskie. Walki w 1807 r. zakończył pokój w Tylży. W 1809 r. Francuzi zaczęli okupację Pomorza szwedzkiego. W 1871 r. po wojnie francusko-pruskiej utworzono Cesarstwo Niemieckie. W XIX w. nastąpił szybki rozwój przemysłu (sukiennictwo, rolnictwo wiel-kopowierzchniowe, transport kolejowy i morski). W 1919 r. (traktat wersalski) wytyczono na nowo granice między Niemcami a Polską. W latach 30. XX w. powstały garnizony wojskowe, bazy morskie, lotniska polowe, poligony i pas umocnień Watu Pomorskiego. Rozbudowano infrastrukturę drogową i przemysł spożywczy. We wrześniu 1939 r. z terenu Pomorza wojska niemieckie uderzyły na Polskę. Dziataty tu niemieckie bazy lądowe, morskie i lotnicze, fabryki zbrojeniowe i inne pracujące na potrzeby wojska, ośrodki doświadczalne pracujące nad nowymi rodzajami broni. Były obozy jenieckie i obozy pracy. W czasie II wojny światowej niemieckie obiekty wojskowe i niektóre miasta (Szczecin) były celami nalotów lotnictwa alianckiego. W styczniu 1945 r. miała miejsce wielka ewakuacja ludności niemieckiej przed zbliżającymi się wojskami radzieckimi. Od stycznia do maja 1945 r. trwały zacięte walki na Wale Pomorskim, wzdłuż linii Odry, o Kołobrzeg, pod Świdwinem. Spowodowały one znaczne zniszczenia miast (nierzadko na skutek celowych działań), likwidację infrastruktury przemysłowej zniszczonej w działaniach bojowych lub zabranej przez Rosjan jako zdobycz wojenna. Proces ten w czasowo wyłączonej spod administracji polskiej Enklawie Polickiej trwał do września 1946 r. Do wyniszczenia regionu przyczynili się powojenni szabrownicy. Po wojnie, na terenach włączonych do Polski na podstawie umów międzynarodo- wych, zaczęto tworzyć zręby polskiej administracji, przejmować poszczególne tereny od wojskowej administracji radzieckiej i zasiedlać przesiedleńcami z Podkarpacia i Lubelszczyzny w ramach Akcji Wista. W okresie bezpośrednio powojennym na terenach nadodrzańskich słabo działali partyzanci niemieccy organizacji Werwolf (Wilkołak), w 1948 r. w okolicach Bobolic rozbito kilkudziesięcioosobowy oddział polskich partyzantów z Bojowej Organizacji Armii pod dowództwem Stefana Pabisia, później Wacława Borodziuka. Część dawnych niemieckich baz wojskowych pozostała w dyspozycji armii radzieckiej do 1992 r. Granicę między Polską a NRD określił układ w Zgorzelcu z 1951 r„ a uściśliła umowa z 1989 r. o przebiegu granicy w Zatoce Pomorskiej. Dostosowanie granic administracji kościelnej nastąpiło w 1972 r. W Szczecinie w grudniu 1970 r. miał miejsce protest społeczny, w wyniku którego zginęło 16 osób. W sierpniu 1980 r. na Pomorzu strajkowała większość zakładów pracy, 30 sierpnia 1980 r. doszło do podpisania Porozumień Szczecińskich. Zmiany ustrojowe XX/XXI w. przyniosły różne skutki. Dla Szczecina i Świnoujścia oraz niektórych ośrodków przemysłu drzewnego przyniosły rozwój gospodarczy, ale skutkowały też upadkiem pegeerow-skiego rolnictwa i lokalnego przemysłu na Pojezierzu Pomorskim. W ośrodkach nadmorskich nastapH znaczący rozwój infrastruktury turystycznej.

ocena 4.7/5 (na podstawie 3 ocen)

Tanie wczasy nad morzem w Polsce.
Wczasy, jeziora, Klimat, Nad morzem, pomorskie, Wybrzeże, zachodniopomorskie, Szczecin, Stargard Szczeciński, Białogard, Wolin, Kolobrzeg, Pojezierze Pomorskie