Tanie domki na wczasy

wczasy, wakacje, urlop

Dzieje społeczności ludzkiej na Mierzei Helskiej

08 June 2010r.

Dzieje społeczności ludzkiej na Mierzei Helskiej rozpoczęły się około 2500 lat temu co stwierdziły przeprowadzone w latach 1958-59 badania archeologiczne; wynika z nich, iż w okresie późnolateńskim (400 lat p.n.e. do pocz. n. e.) i w I w. n.e. istniała w okolicy Jastarni osada rybacka. Legendarne przekazy wskazują na istnienie osadnictwa od XII w. Z XIV w. pochodzą dokumenty pisane, informujące o Helu i Jastarni, z późniejszych wieków o innych miejscowościach. W okresie zaboru pruskiego chciano niszczoną przez sztormy Mierzeję Helską zostawić własnemu losowi a mieszkańców wysiedlić na inne tereny. Ich sprzeciw uratował półwysep i osady. W ciągu wieków ludność z tych osad ucierpiała wiele od napastników, zwłaszcza w okresie wojen polsko-szwedzkich w XVII w. Najtrudniejsze chwile przeżyli mieszkańcy w czasie miesięcznych walk wrześniowych w 1939 r. i wiosną 1945 r., gdy na Mierzei Helskiej schroniły się masy wojsk hitlerowskich i broniły się tam do ostatniego dnia wojny. Dojazd czy wędrówka na Mierzei Helskiej dozwolona jest jedynie do Juraty. Dalej strefa wojskowa, przejazd do Helu autobusami i pociągami, względnie statkami z trójmiejskich przystani. Możliwe jest również uzyskanie przepustek, wystawionych w strażnicy WOP w Juracie. Uwaga: osoby jadące do Helu autobusami okazują służbie WOP dowody osobiste. przez Władysławowo do ujścia Piaśnicy a nadto całą pn.-zach. część Zatoki Puckiej, począwszy od Mewiej Rewy do Władysławowa. Z parku wyłączono jedynie cały teren portowo-przemysłowy we Władysławowie. Park zajmuje około 15 867 ha powierzchni, w tym prawie 42 km2 lądu i około 130 km2 obszaru wodnego. Blisko 65% terenu lądowego zajmują lasy a resztę zamieszkane osiedla, nieużytki, ziemie uprawne, place i drogi. Decyzję o utworzeniu parku podjęto z myślą o zachowaniu istniejących walorów krajobrazowych, kulturowych, przyrodniczych i rekreacyjnych. Na jego terenie znajdują się 2 rezerwaty przyrody, a mianowicie Przylądek Rozewie i Bielawskie Bioto (z takimi roślinami jak: malina moroszka, wrzosiec bagienny i inne), a prócz tego takie pomniki przyrody, jak: Aleja Lipowa między Rzucewem a Osłoninem, 2 stare topole i dąb w Helu oraz relikty z epoki lodowcowej - 12 Apostołów, jak nazwano głazy narzutowe na brzegu morskim w Pucku. Projektuje się założenie w pasie przybrzeżnym kilku następnych rezerwatów przyrody. Do cenniejszych obiektów geologicznych i przyrodniczych w Nadmorskim Parku Krajobrazowym należą 2 "wąwozy" pod Chłapowem i trzeci, tzw. Lisi Jar koło Rozewia. Osobliwością nazwać można również ciągi wydm białych i szarych z ich niezwykłą roślinnością, m.in. mikołajkiem nadmorskim, utrwalającym lotny piasek. Równie ciekawym obiektem są klify Kępy Swarzewskiej i Puckiej oraz porastające je krzewy i zioła. Wielkim bogactwem przyrodniczym parku są lasy, głównie bory sosnowe na Mierzei Helskiej i mieszane w jego części wysoczyznowej. Innego rodzaju wartości botaniczne kryją łąki pod Władysławowem i w Bece z roślinnością halofilną (słonoroślową) i płytkie obszary wód przybrzeżnych, owe łąki podwodne (patrz Zatoka Pucka) z trawy morskiej, glonów itp. Teren Nadmorskiego Parku Krajobrazowego roi się od ptactwa posiadającego tu swoje lęgowiska lub przelotnego czy przybywającego tu na zimowanie w poszukiwaniu cieplejszej wody i pożywienia. Spotyka się na tym obszarze faunę występującą w morzu, ale również gatunki słodkowodne lub słonawo wodne. Różnorodność i osobliwość gatunków flory i fauny w Zatoce Puckiej czynią ją niepowtarzalnym akwenem biologicznym na polskim wybrzeżu. Informacji o nich szukać należy w podanym wykazie literatury - dziełach przyrodniczych. Na obszarze parku napotyka turysta omówione w hasłach poświęconych wielu miejscowościom zabytki kultury z czasów od epoki kamiennej po XX wiek. Są to zespoły architektoniczno urbanistyczne, dzieła sztuki sakralnej czy ludowy dorobek kulturalny, prezentowany w placówkach muzealnych Helu i Pucka. Liczne eksponaty dotyczące morza warto obejrzeć w Muzeum Latarnictwa w Rozewiu obok wystawki biograficznej, poświęconej Stefanowi Żeromskiemu, wielkiemu piewcy morza i Pomorza. Na terenie parku można zaznajomić się z pracą rybaków, obejrzeć urządzenia rybołówcze i rybne zakłady przetwórcze. Pomniki znajdujące się w niektórych miejscowościach przywodzą na myśl walkę jaką od stuleci toczyła tutejsza ludność z niemieckim najeźdźcą w obronie swej wolności oraz kultury i mowy, które usiłowano zniszczyć (ausrotten) w ciągu półtorawiekowej niewoli.

ocena 4.7/5 (na podstawie 3 ocen)

Tanie wczasy nad morzem w Polsce.
pomorskie, Nad morzem, Żeromski, Mierzeja Helska, półwysep helski, wąwóz