Tanie domki na wczasy

wczasy, wakacje, urlop

Dzieje Świnoujścia

01 wrzesień 2011r.

Świnoujście Najbardziej zachodnim portem naszego wybrzeża jest Świnoujście. Miasto to znajduje się na dwu wyspach, Uznam i Wolin. Główna część Świnoujścia leży na wyspie Uznam, na Wolinie natomiast położone są przedmieścia: Chorzelin i Warszów ze stacją kolejową Odra. Dzieje Świnoujścia i-okolicy są podobne do historii całej wyspy Wolin, a przede wszystkim miasta Wolina. Nie ulega wątpliwości, że gdzieś przed 10 wiekami nad dolną Świną, a więc w miejscu bardzo ważnym ze strategicznego i gospodarczego punktu widzenia, znajdowało się osiedle słowiańskie. Przypuszcza się nawet, że w okolicy obecnego Świnoujścia czynna już była wówczas latarnia morska. Ziemie te należały do Polski w czasach Mieszka I i Bolesława Chrobrego, chociaż stale toczono o nie wojnę z Duńczykami. Polska przyniosła tu (misja św. Ottona za panowania Bolesława Krzywoustego) kulturę chrześcijańską. Ujście Świny miało przed wiekami mniejsze znaczenie aniżeli ujście Dziwnej, a później ujście Piany. Niewielka głębokość Świny powodowała brak zainteresowania się tym rejonem. Tereny te do roku 1637 były pod władaniem słowiańskich książąt szczecińskich. W roku 1630 na wyspie Uznam wylądowali Szwedzi pod dowództwem Karola Gustawa- W pokoju westfalskim obydwie wyspy zostały przyznane Szwecji. W roku 1720 Szwedzi sprzedali je łącznie ze Szczecinem Niemcom. Ponieważ ujście Piany w dalszym ciągu należało do Szwedów, którzy od statków płynących do Szczecina pobierali wysokie opłaty, mieszczaństwo szczecińskie postanowiło pogłębić Świnę, by tą właśnie drogą statki mogły przybywać do Szczecina. Pierwsze prace nad pogłębieniem Świny rozpoczęły się w roku 1738. Wówczas powstało też tutaj obok istniejącej wioski rybackie.] większe osiedle robotniczo-handlowe. Rozbudowa osady postępowała szybko, w roku 1765 nadano osiedlu prawa miejskie. W miarę rozwoju żeglugi i zwiększania rozmiarów statków, trzeba było rozbudować również urządzenia portowe i pogłębiać kanał. Te dwa czynniki decydowały o rozwoju miasta. W roku 1850 Niemcy stworzyli tutaj fortecę. W 1876 Świnoujście zyskało połączenie kolejowe ze wschodem i zachodem. Przed wojną miasto liczyło około 30 tysięcy ludności. Podczas ostatniej wojny miasto i port zostały silnie zniszczone. Świnoujście jest miastem granicznym. Granica przebiega w odległości zaledwie kilku kilometrów na zachód od miasta. Mimo to Świnoujście jest najważniejszym punktem na obydwu wyspach, a posiadanie tego miasta decyduje o możliwościach rozwojowych portu szczecińskiego, którego jest avantportem. Władze polskie objęły miasto w dniu 6 października 1945 roku i natychmiast przystąpiono do opracowywania planów jego odbudowy i rozbudowy, Plany obejmowały właściwe wykorzystanie portu, stworzenie bazy dla rybołówstwa dalekomorskiego, rozbudowę przemysłu związanego z rybołówstwem, wykorzystanie wyjątkowego położenia Świnoujścia dla komunikacji promowej z państwami skandynawskie-mi oraz uruchomienie kąpieliska.

ocena 4,7/5 (na podstawie 3 ocen)

Nad morzem, zachodniopomorskie, Świnoujście, Wolin, wyspa, historia, Świna