Jastrzębiej Góry i 1 km od brzegu morskiego rozłożyła się wśród podmokłej niziny ">

Tanie domki na wczasy

wczasy, wakacje, urlop

Ostrowo w gminie Władysławowo

08 June 2010r.

Około, 3,5 km na zach. od Jastrzębiej Góry i 1 km od brzegu morskiego rozłożyła się wśród podmokłej niziny najmniejsza z kęp na omawianym terenie, nazwana Kępą Ostrowską. Jej zach. kraniec osiąga wysokość 26,2 m n.p.m. Jest to jedno z najstarszych na tych obszarach miejsc osadniczych, o czym świadczy odkrycie na niej śladów obozowisk człowieka ze środkowej epoki kamiennej (mezolit, 8000-4200 lat przed n. e.), a także młodszej epoki kamiennej (neolit, 4200-1700 lat p.n.e.). Źródło pisane ujawnia isthienie osady na Kępie Ostrowskiej w 1381 r,. kiedy występuje pod nazwą Ostrów a w 10 lat później Wosstrow. W dzisiejszej postaci nazwa wsi wymieniona jest w 1570 r. Jest to nazwa topograficzna od wyrazu ostrów, oznaczającego wyspę. Leży bowiem jakby na wyspie między bagnami. Pod koniec średniowiecza wieś zamieszkana była przez 6 gburów i starostę (sołtysa). Każdy z nich miał po 2 radła (źrzebia). W 1552 r. król Zygmunt August odnowił zagubiony przywilej wsi. Prócz gruntów i łąk posiadali chłopi prawo połowu ryb w Jez. Ostrowskim, istniejącym jeszcze dzisiaj. Podatki płacono starostwu puckiemu, niesłychanie wysokie w okresie przynależności tego starostwa do Gdańska. Dopiero królowie polscy znieśli nadmierne ciężary. Wizytacja biskupia stwierdziła pod koniec XVI w,, iż w Ostrowie mieszka 7 gburów i każdy z nich posiada 1 radło (źrzebie) (Ostrowe habst septem zrzebie) zanotowano w protokole. Po wojnach szwedzkich, w 1678 r. były w Ostrowie tylko 2 gburstwa (dwoje gburstwa dla żołnierskich ucisków zniszczało). W 1772 r. wieś posiadała 7 włók, z których jedna była zupełnie zasypana piaskiem. Powodzie, wylewy wód morskich w czasie sztormów nękały często ostrowian. W 1872 r. znajdowały się we wsi 32 domy i 227 mieszkańców. Ludność zajmowała się głównie rolnictwem i miała też prawo połowu ryb w sąsiadującym z wsią jeziorze i wpadającej do niego Wdzie. Wieś toczyła długi i uciążliwy proces z sąsiednim Karwieńskim Błotem o pożytki z tego jeziora. Odludna i rzadko odwiedzana za czasów pruskich wieś Ostrowo przyjmowała po I wojnie światowej wielu letników polskich, ok. 900 osób w sezonie. Obecnie liczy Ostrowo około 400 mieszkańców i 51 gospodarstw. Nie ma tu bazy noclegowej i żywieniowej. O pokoje i posiłki można starać się jedynie prywatnie.

ocena 4.7/5 (na podstawie 3 ocen)

Tanie wczasy nad morzem w Polsce.
pomorskie, Nad morzem, plaża, Wybrzeże, Ostrowo, gmina Władysławowo, Jastrzębia Góra