Tanie domki na wczasy

wczasy, wakacje, urlop

Zwiedzanie Pucka

08 June 2010r.

Zwiedzanie. Puck - istniejący może od XI w. lub nawet wcześniej jako czoło opola, pod koniec XII w. jako osada targowa i z kolei, kasztelania, a wreszcie miasto warowne z ruchliwym portem, strzeżone przez silny zamek - nagromadził na swoim terenie wiele cennych pamiątek godnych uwagi turysty. Skarby przeszłości są bądź odsłaniane, bądź czekają na łopatę archeologa. Pracowano kilka lat przy odkrywaniu tajemniczej osady i portu, zgromadzono cenne relikty sprzed ponad tysiąca lat, a na odkrycie czeka teren zamku i wcześniejszego grodu kasztelańskiego, a może opolnego. Tkwią zapewne pod zabudową podwaliny murów i baszt oraz bram składających się na średniowieczne fortyfikacje lokacyjnego miasta z 1348 r. Z tego czasu zachował się układ przestrzenny XIV-wiecznego Pucka w postaci wydłużonego placu targowego i ciągów ulicznych. W miejscu tego rynku znajdował się najprawdopodobniej wymieniony w dokumencie Świętopełka II z 1224-26 plac targowy, zapewne o zarysie owalnicowym. Tenże Świętopełk, doceniając znaczenie gospodarcze owego forum przy brzegu morskim osadził przy nim kasztelana, mającego czuwać nad bezpieczeństwem osady i interesami gospodarczymi księcia. Twórcy założenia urbanistycznego z połowy XIV w. wyprowadzili z rynku 8 uliczek kończących się przy ulicy okrężnej, ciągnącej się wzdłuż fortyfikacji otaczających 10 względnie 9 bloków czyli odrębnych połaci miasta. Jeden z nich zajął już w XIII w. kościół św. Piotra i Pawła, a na drugim rozsiadł się na miejscu grodu kasztelańskiego zamek krzyżacki. Być może iż blok znajdujący się między rynkiem a kościołem nie istniał zupełnie i dopiero później zabudowano tę część rynku względnie placu kościelnego. To centrum średniowieczne obiegają dziś ulice: od zachodu Młyńska i część Świerczewskiego, od południa Wałowa i Sienkiewicza, od wschodu Sobieskiego i 12 Marca. Od strony północnej biegł mur obronny przez nadmorską dzielnicę Korabne, poniżej kościoła i zespołu zamkowego. Wzdłuż wymienionych ulic ciągnęły się mury z 2 poł. XIV w. wzmocnione basztami usytuowanymi naprzeciw wylotów ulic i na narożnikach zespołu fortyfikacyjnego. Na linii ul. 10 Lutego znajdowała się Brama Młyńska, z której wychodziło się na most zbudowany nad rzeczką Walewką (Kanał Młyński). Biegnąca od rynku ul. 1 Maja trafiała na Bramę Rybacką. Ku Bramie Gdańskiej zmierzała ul. Gdańska. Ul. Morska prowadziła ku Bramie Korabnej, z której wychodziło się do dzielnicy zabudowanej spichrzami położonymi w sąsiedztwie basenu portowego. Jeden z tych spichrzów, zaadaptowany na dom mieszkalny stał do niedawna opodal basenu, przy wylocie ul. Morskiej. Brama Młyńska ubezpieczała stojący w jej sąsiedztwie młyn zbożowy, czynny już w XIII w. Cały ten obszar, który znajdował się w obrębie fortyfikacji, z zabudową głównie XIX-wie-czną ze starszymi zapewne reliktami architektury mieszkalnej, a także teren sięgający na południe do ul. Nowy Świat i na wschód do ul. Męczenników Piaśnicy łącznie z Nowym Rynkiem, zespołem szpitalnym, a także Urzędem Miejskim uznany został za jeden z cenniejszych kompleksów urbanistyczno-architektonicznych na ziemi gdańskiej. Decyzją wojewody gdańskiego z 1977 r. objęty został ścisłą ochroną konserwatorską. Opracowano także na zlecenie Urzędu Miejskiego w Pucku „Studium rewaloryzacji zespołu staromiejskiego miasta Pucka".

ocena 4.7/5 (na podstawie 3 ocen)

pomorskie, miasto, historia, Nad morzem, Wczasy, Wybrzeże, Puck, Zatoka Pucka